30.03.2017. Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja organizacijskih jedinica: Šumarija Bosansko Grahovo, Šumarija Drvar, Šumarija Glamoč sa sjedištem u Glamoču, Šumarija Kupres, Šumarija Livno, Šumarija Tomislavgrad, R.J. Rasadnik Pržine

27.03.2017. 23.03.2017. 17.03.2017.
17.03.2017. 06.03.2017. 14.02.2017.