Pretraga

foresteye

FSCTM certificiranje

Bacate li otpad na šumska područja?

Legislativa

Profesori sa Šumarskog fakulteta iz Sarajeva, prof. Osman Mujazinović i mag. šum. Sead Ivojević su posjetili bili u posjeti s ciljem terenske obuke budućih referenata na poslovima zaštite šuma, zdravstvenog monitoringa i odabira površina.

U petak 24. lipnja 2016. god. održana je uvodna prezentacija ciljanog i tehničkog izviđanja za MSP 017. Prezentirani su do sada odrađeni elementi koji su provedeni na terenu Velika Drežnica – Šujička Poljana.

Dana 21.6.2016. je u radnoj posjeti Vladi Hercegbosanske županije boravilo izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije. Na sastanku je sudjelovao i direktor Hercegbosanskih šuma, Draško Brnić.

Kako bi pomogle mladim majkama u Hercegbosanskoj županiji da dobiju njima potrebne stručne informacije Hercegbosanske šume su sponzorirale Tečaj za trudnice.

Hercegbosanske šume, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, nabavile su serum protiv zmijskog otrova, nabavljeno je 15 doza seruma.

Dana 09. lipnja 2016. godine u prostorijama FMPViŠ PIU Šumarstva i poljoprivrede u Sarajevu potpisan je ugovor u sklopu GEF projekta održivog upravljanja šumom i krajolikom za pošumljavanje u šumariji Livno u iznosu od 50.000,00 KM.

07. lipnja 2016. godine u prostorijama Direkcije održana je sjednica Skupštine ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Samom izradom ovog dokumenta pojednostavljen je uvid u potrebne informacije. Sjekoredom su predloženi za svaku šumariju po godinama odjeli koji bi se trebali realizirati te godine.

Dana 06.lipnja 2016. u Sinju, na predjelu Bili Brig održana je vatrogasna pilot vježba, u sklopu projekta ForestEye, Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara.
Stranica: 1 od 51

eustafor

Hrvatsko Šumarsko Društvo