Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Pomlađivanje oplodnim sječama na pruge na ŠGP Bosanskograhovskom

Pregledano: 47094, Objavljeno 09.09.2013., Kategorija Novosti

Početkom kolovoza, nakon rekognosticiranja odjela 109/1 i 109/2 u G.J. Uilica donešena je odluka da se u planirani odjelima primjeni uzgojna tehnika oplodnih sječa na pruge. 

Uvidom u stanje sastojine na terenu , i nakon analize taksacionih elemenata iz šumskogospodarske osnove došli smo do zaključka da su oplodne sječe najbolje riješenje za odjele iz razloga:

- srednji prsni promjer je 22 cm

- krošnje stabala  su pod utjecajem klimatskih čimbenika degradirane u velikoj mjeri (oko 50 %). Nedostatak asimilacionih organa glavni je uzrok i malog srednjeg prsnog  promjera.

- u odjelu postoje i opožarene površine na cca 2 hektara

- S obzirom na stanje sastojine i tla prirodno pomlađivanje bi bilo otežano, ako bismo primenjivali druge uzgojne tehnike 

- položaj odjela i konfiguracija terena je pogodan za polijeganje pruga

- Prilikom sječe doznačenih pruga, odjel će biti pogodan i za bržu  i jednostavniju realizaciju, posebno za upotrebu mehanizacija, čime će se i oštećenja sastojne smanjiti na minimum.

- Oplodnim sječama možemo iskoristiti predviđenu drvnu masu za sječu, što proredama ne bismo bili u stanju.

 

Odjeli pripaduju gazdinskoj klasi 1213 (Šume bukve i jele na pretežno plitkim zemljištima na krečnjacima i/ili dolomitima). Jela je minimalno prisutna na samom vrhu odjela na cca 2 hektara, gdje je i početak pružanja pruga. Površina dvaju odjela iznosi 150,6 hektara

Pruge su polagane suprotno od pravca preovladavajućeg vjetra.

Širinu i razmak pruga određivane su uz pomoć VERTEXA, a pravac polijeganja pruga uz pomoć busole.

Za ovu ophodnjicu u svim odsjecima planirane su za sječu 32 pruge širine 15 metara. Razmak između pruga je 60 metara. Ovisno o stanju kroz naredni period odredit će se širina. Tako da će u sljedećim turnusima pruge biti širine 15 ili 20 metara, što znači da će čitava povrišna biti pomlađena kroz 40 ili 50 godina. 

Iako je 15 metara relativno mala širina pruge, odlučili smo se za to zbog jako lošeg stanja krošanja i male srednje visine stabla sastojine (19 m). 

Sl.1. Shematski prikaz oplodnih sječa na pruge

 

KARAKTERISTIKE POMLAĐIVANJA NA PRUGE:

- Koristi se više uroda sjemena

- U sastojini imamo stabla u različitim razvojnim stadijima

- Veća stabilnost sastojine

- Veća biološka raznolikost

- Povećana otpornost sastojine na nepovoljne uvjete

- Radovi jednostavniji i učinkovitiji

GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897