Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Održana terenska obuka na području Šumarije Bosansko Grahovo

Pregledano: 1314, Objavljeno 01.09.2015., Kategorija Novosti

Doc. dr. Ahmet Lojo sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu održao je terensku nastavu za inžinjere Šumarije Bosansko Grahovo na temu skupinasto-prebornog sistema gospodarenje te metodike izrade planova biotehničkih mjera za pojedine odjele. Terenski dio nastave trajao je ukupno tri dana (25., 26. i 27.08. 2015.godine), a 28.08. odrađen je uredski dio predavanja sa sumiranjem svih tema i sastojinskih situacija sa kojima se susrelo prethodna tri dana. Karakteristične situacije su odabrane u tri gospodarske jedinice na području Bosanskog Grahova, G.J. Jadovnik Grahovo, G.J. Gnjat Risovac te G.J. Jadovniki Drvar-dio. Za primjerne sastojine su odabrane mješovite šume bukve i jele sa smrekom, sekundarne bukove šume i čiste bukove šume. Neki od zaključaka terenske nastave su da se prilikom izrade planova biotehničkih mjera treba veću pažnju obratiti na optimiziranje mreže sekundarnih šumskih prometnica (traktorskih vlaka i puteva) u svrhu smanjenja distance privlačenja i smanjenja oštećenja na dubećim stablima, detaljno raščlanjenje šumskouzgojnih situacija na kartografskim prikazima pojedinim odjelima te uređenje prostranijih stovarišta na kamionskim putevima. U uredskom dijelu je obrađena metodika izrade izvedbenih projekata u planiranju biotehničkih mjera za šumska odjeljenja.

GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897