Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Izvješće o radovima na gašenju požara na površinama Šumarije Bosansko Grahovo

Autor: {author}, Pregledano: 882, Objavljeno 14.08.2017., Kategorija Obavijesti

Nakon primjećenog požara 28.07.2017. godine koji se proširio sa površina ŠGP Glamočko unutar G.J. Međugorje Nuglašica ŠGP Bosansko Grahovsko nismo bili u mogućnosti pristupiti gašenju jer se radilo u sumljivi minsko opasnom području. Prilikom prolaska požara kroz navedene površine čule su se detonacije mina te metaka koje su nastale utjecajem požara te su djelatnici Šumarije morali biti na sigurnim udaljenostima. Pokušaj zaustavljanja požara smo pokušali unutar odjela/odsjeka 15a i 16 b probijanjem protupožarne vlake s ciljem da bi zaustavili daljnje širenje požara. Ukupna dužina pp vlake je iznosila 2 km no uz utjecaj jakog vjetra te izvaljivanja nekoliko stabala požar se uspio prebaciti preko pp vlake te nestavio daljnje širenje unutar odjela 13, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 7, 2 gdje je počinio velike štete na stablima obične bukve i obične jele. Šumari su pristupili gašenju požara uz pomoć brentača uspjeli lokalizirati požar te spriječiti daljnje širenje prema planini Šator. Također daljnje širenje je onemogućeno uz pomoć strojeva čišćenjem puta koji se kreće od odjela 2 prema naselju Grkovci koji je uspio zaustaviti daljnje širenje.


U vrijeme pojave požara na G.J. Međugorje Nuglašica dobili smo dojavu o aktivnom požaru na površinama G.J. Jadovnik Grahovo - lokalitet Resanovci unutar odjela 14. U tom trenutku veći broj djelatnika Šumarije Bosansko Grahovo je prebačen na navedeni požar koji je u samo nekoliko sati lokaliziran te je spriječeno daljnje širenje. O požaru smo obavijestili kolege iz Šumarije Drvar te Unsko-Sanskih šuma.


 Tijekom perioda od 9 dana djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo su uspjeli požar držati pod kontrolom te spiječiti širenje požara na velike površine visoke šume gdje bi pored nastalih šteta došlo do dodatnih milionskih šteta na visokoj gospodarskoj šumi. Osim rada djelatnika šumarije velik doprinos u gašenju su imale OS Bosne i Hercegovine koje su pristigle u pomoć sa gašenjem iz zraka, DVD Korita, GSS HBŽ, LD Gnjat Risovac - Sektor Crni Lug, djelatnici Šumarije Glamoč, djelatnici Šumarije Tomislavgrad, djelatnici Direkcije ŠGD te djelatnici Rasadnika Pržine koji su pristigli u pomoć te u velikoj mjeri osigurali potrebnu pomoć pri gašenju. 


Također zahvaljujemo premijeru Ivanu Joziću na pomoći na terenu te obilasku svih aktivnih požarišta, te omogućavanju gašenja iz zraka u ključnom trenutku za sprječavanje daljnjeg širenja požara.


Ponovno potičemo građane da prilikom spaljivanja otpada, suhe trave i drugih materijala, odbacivanjem opušaka, održavanjem piknika, korištenjem roštilja u prirodi i slično budu krajnje odgovorni i savjesni kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. U slučaju požara molimo sve građane da dojave požar PU Bosansko Grahovo na br. 122, CZ Bosansko Grahovo na broj: 034/850-190, Upravi za šumarstvo - Ispostava Bosansko Grahovo na broj: 034/204-099 i Šumariji Bosansko Grahovo 034/850-057.

FOTO GALERIJA


Vatra nudi odgovore i postavlja pitanja.

GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897