Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Obavijest o završetku radova na pošumljavanju u G.J. Gnjat Risovac, šumarija Bosansko Grahovo, odjeli 52/12b i 75/3b

Pregledano: 528, Objavljeno 08.05.2018., Kategorija Novosti 

 

 

            Dana 26.04.2018. godine završili smo sa radovima proljetnog pošumljavanja. Pošumljavanje šumskih goleti je vršeno u skladu sa projektom broj 02-2292/17 od 16.10.2017. godine.

Na površinu koja je određena za pošumljavanje projektom je  predviđeno ukupno utrošiti

70 500 sadnica. 

Od ukupnog broja sadnica, 11 500 komada otpada na listače, od kojih se uspjelo posaditi samo 1 000 komada zbog početka vegetacijske sezone. Kako smo na raspolaganju imali sadnice četinjača, još uvijek u fazi mirovanja, posađeno je dodatnih 12 000 komada. Tako da je ukupan broj posađenih sadnica 79 000, odnosno po vrstama:

Pinus nigra L.                       48 000 komada,

Pinus sylvestris L.                 26 000 komada,

Pinus heldreichii H.Christ         4 000 komada,

Malus sylvestris Mill.               1 000 komada.

 

Zbog velike kamenitosti na pojedinim dijelovima površine pošumljavanje se nije moglo vršiti u razmaku 2x2m, te je zbog toga, nakon što je popunjena cijela površina predviđena za pošumljavanje, jedan dio sadnica ostao neposađen. S tim sadnicama smo nastavili sadnju van granica površine koja je predviđena projektom i dodatno pošumili 16.42 ha. Ukupna površina koja je pošumljena u jesen 2017. i proljeće 2018. iznosi 41.42 ha

Na terenu su postavljene oznake za zabranu pašarenjana pošumljenim parcelama i eventualno kršenje zabrane će biti kažnjeno. Oznake su postavljene na lomne točke, a izrađene su od kamenog nabačaja stožastog oblika i obojane u žarku boju tako da su vidljive i sa veće udaljenosti.  

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg8.jpg


9.jpg


10.jpg


GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897