Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz šumarije i vijesti vezane uz šumariju.

Na području općine Bosansko Grahovo, točnije u Gospodarskoj jedinici Uilica odjel 30, 5. srpnja izbio je šumski požar koji je zbog udaljenosti od prometnih pravaca uočen i prijavljen u subotu 6. srpnja.

U prostorijama šumarije Bosansko Grahovo su održane edukacije uposlenika.

Dana 18.02.2019. godine u prostorijama Šumarije Bosansko Grahovo održana je prezentacija na temu: Problemi vezani uz granice privatne i državne šume-uzroci i rješenja.

Dana 19.03.2018. u prostorijama šumarije Bosansko Grahovo održana je edukacija uposlenika na temu "Primjena žičara u šumarstvu" predavač Vinko Mamić, mag.ing.silv.

U ponedjeljak 12.03.2018.godine održana je edukacija na temu "Organizacija rada u šumarstvu", edukaciju je pripremio i izlagao mag.ing.silv. Mijo Ćosić

Dana 19.07.2017. godine u prostorijama Šumarije Bosansko Grahovo održan je sastanak ispred predstavnika Šumarije Bosansko Grahovo i interesnih skupina.

U šumariji Bosansko Grahovo održan sastanak sa drvoprerađivačima i izvođačima radova na sječi i izvozu drvnih sortimenata

Doc. dr. Ahmet Lojo sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu održao je terensku nastavu za inžinjere šumarije Bosansko Grahovo na temu skupinasto-prebornog sistema gospodarenje te metodike izrade planova biotehničkih mjera za pojedine odjele

U četvrtak 22.05. 2014 povodom obilježavanja svjetskog dana biloške raznolikosti izvršili smo monitoring na lokalitetu Šator, koji se nalazi u procesu HCVF visokozaštiniog područja

Edukacijsko - rekreativni izlet šumara, učenika OŠ Grahovo i ekološke sekcije OŠ IGK iz Livna, održan je u petak 04.05.2014 na Preodcu

Prvi put na području kojim gospodari šumarija B.Grahovo zbog lošeg stanja sastojine odlučili smo se na oplodne sječe s prugama u odjelima 109/1 i 109/2 u G.J. Uilica.

Kao i prethodnih godina, s porastom temperatura i sušnog perioda, unutar Šumarije Bos.Grahovo organizirana su protivpožarna dežurstva

Djelatnici Šumarije Bos.Grahovo u četvrtak 25.04.2013 sudjelovali su u akciji uređenja okoliša Osnovne škole Grahovo a dan poslije održan je i planirani edukacijsko-rekreativni izlet povodom dana šuma i dana voda

GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897