Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Vijesti u kategoriji: Radovi
Radovi i članci napisani od strane naših djelatnosti o šumarstvu općenito ili posebice naše šumarije.

U tijeku realizacija održavanja kamionskog puta, G.J. Gnjat Risovac RRELACIJE i ODJELI: 52/1-18, 2 sve i 19 dio

U šumariji Bosansko Grahovo u tijeku je izgradnja Protupožarnog puta na G.J. Jadovnik Grahovo, projekt br. 02-2511/16.

Uzgojni radovi uklanjanja površinskog travnatog sloja vršeni su unutar odjela 86/2 G.J. Gnjat Risovac

Djetnici Šumarije Bosansko Grahovo su izvršili sanaciju divlje deponije smeća u mjesu Luke Bosansko Grahovo

GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897