Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

O nama

Šumarija Bosansko Grahovo posluje u sastavu Hercegbosanskih šuma Kupres. Šumarija gospodari na ŠGP Bosansko-Grahovsko. ŠGP Bosansko-Grahovsko prostire se na ograncima planine Dinare, a zahvata i dio planine Šator. Zapadna granica ovog područja je ujedno i državna granica sa Republikom Hrvatskom. Na jugu se ovo područje graniči sa Glamočkim, a na sjeveru sa Drvarskim područjem.

Ovo područje čine šumski kompleksi koji okružuju kraška polja: Grahovsko, Pašića polje i dijelom Livanjsko polje. Ova polja prostiru se u pravcu sjeverozapad-jugoistok tako da ih sa jugozapadne strane ograničava vijenac Dinare koji počinje sa Uilicom, a završava sa Gnjatom, a na sjeveroistoku ova polja okružuju planine Jadovnik i Šator. Najviši planinski predjeli su bez šumskog pokrivača. Najviši vrh ovog područja je na planini Šator 1872 mnv. Najviši vrh Dinare se nalazi na visini od 1831 mnv, ali granica područja ne izlazi na sam vrh. Planina Uilica je visoka 1654 m, a Jadovnik je nešto niži 1640 m.

U vijencu Dinare posebnu cjelinu čini planina Gnjat sa vrhom zvanim Bat 1851 m. Teritorijalno-organizacijska podjela: Ukupna šumsko zemljiše ŠGP „Bosansko- Grahovsko“ iznosi 43186,4 ha. Od toga visoke šume sa prirodnom obnovom zauzimaju 15318,9 ha, izdanačke šume 4119,3 ha. Znatan dio i do danas se vodi kao minski sumnjiv teren cca 11934,1 ha. Ostale površine su šumske goleti i čistine, kao i površine koje su nepodesne za gospodarenje u šumarskom smislu.

ŠGP podijeljno je na gospodarskih jedinica, a to su:

1- G.J. Uilica
2- G.J. Jadovnik Grahovo
3- G.J. Jadovnik Drvar-dio 
4- G.J.Međugorje Nuglašica
5- G.J.Gnjat Risovac

GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897