Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Ustroj

 

U Šumariji Bosansko Grahovo  uposleno je ukupno 89 djelatnika.

Primjenjuje se revirnički sustav, odnosno, šumskogospodarsko područje podijeljeno je na revire. Revirom posebno upravlja revirnik sa pomoćnim osobljem

 

Obrazovna struktura djelatnika je sljedeća:

 

VSS  16 djelatnika
VŠS 5 djelatnika
SSS 65 djelatnika
KV 6 djelatnika
UKUPNO   92 djetnika

 

             Ustrojni sustav Šumarije Bosansko Grahovo i podjela poslova prikazan je na sljedećoj organizacijskoj shemi: 

GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897