Šumarija B. Grahovo
Proizvodnja
Šumske komunikacije
Eko kalendar

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara 

20.03. 

Međunarodni dan rijeka 

21.03. 

Svjetski dan šuma 

22.03. 

Svjetski dan voda 

22.04. 

Dan planeta Zemlja 

26.04. 

Dan obnovljivih izvora energije 

03.05. 

Dan sunca 

20.05. 

Dan zdravih gradova 

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti

24.05.

Europski dan parkova

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

21.09.

Međunarodna noć zaštite šišmiša

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Endemi i ugrožena flora i fauna

 

ENDEMIČNE I UGROŽENE BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE NA ŠGP „BOSANSKO GRAHOVO“

 Ovaj popis ima za cilj da upozna i ukaže na važnost i ugroženost biljnih i životinjskih vrsta

Molimo sve ljubitelje prirode koji imaju informaciju o lokalitetu neke od navedenih vrsta da nas kontaktiraju kako bismo svi skupa poradili na zaštiti  i očuvanju ovih vrsta i biološke raznolikosti naših šuma.

U šumi, najsloženijem ekosustavu svaka vrsta je bitna karika u neprekidnom lancu funkcioniranja iste, što nam pogotovo treba biti motiv za očuvanje i zaštitu navedenih vrsta

Zaštita se odnosi na biljne i životinjske vrste i gljive,  koje su rijetke, znanstveno važne ili pak ugrožene.

 

    ENDEMIČNE, ZAŠTIĆENE I UGROŽENE ZELJASTE BILJKE

               Viola beckiana Fiala L. – Beckova maćeha                  

              Leontopodium alpinum Cass.- Runolist 

             Saxifraga marginata Stemb-Dinarska oštrica                   

             Lilium bosniacum Beck.- Bosanski ljiljan

                        Rhododendron hirsutum L- Alpska ruža                       

                                                              Gentiana lutea L. - Lincura             

      Slika 01 Saxifraga marginata,                 Dactylorhiza maculanta L. -Pjegavi kaćunak

   Endem Dinarskog planinskog sustava      Petteria ramentacea L. - Tilovina

                                                               

 

ENDEMIČNE, ZAŠTIĆENE I UGROŽENE GRMOLIKE I DRVENASTE VRSTE

                                             

                                                        Taxus baccata L.- Obična tisa                                                            

 Pinus mugo L. – Bor krivulj    

 

        

Slika 02  Pinus mugo,

"Otporni endem" - grmoliki bor krivulj


                                               ENDEMIČNE, ZAŠTIĆENE I UGROŽENA DIVLJAČ

                                                                     Lynx Lynx L. –Ris

       Rupicapra rupicapra L. - Divokoza                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

               Slika 03 Lynx lynx,

Euroaziski ris, najveća europska mačka

                                     

                                               ZAŠTIĆENE I UGROŽENE VRSTE GLJIVA  

Mycenastrum corium L. – Perutava puhara

Cantharellus cibarius - Lisičarka


Slika 04   Mycenastrum corium,

Rijetka gljiva tresetišta pored Bosanskog Grahova


Ovaj popis vrsta i slikoviti prikaz nekih od njih će s vremenom biti nadopunjavan.

Važno je napomenuti da se neke od navedenih vrsta ( Lincura, Lisičarka) nalaze

na popisu kako bi se ukazalo na njihovu prekomjernu eksploataciju i neprimjeran

način sabiranja tih vrsta.

Čuvajmo naše prirodno blago !!!

GIS
Pretraga

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8897