Dana 11.06.2019. godine ŠGD „Hercegbosanske šume“, Šumarija Drvar organiziralo je jednodnevni edukativni izlet na planinu Klekovaču, za učenike šestog razreda OŠ Drvar.

U sali za sastanke Šumarije Drvar u četvrtak, 09.05.2019.godine, održana je prezentacija na temu “Značaj šuma visoke zaštitne vrijednosti na području ŠGP ”Drvarsko”

U sali za sastanke Šumarije Drvar u petak, 10.05.2019.godine, održana je prezentacija na temu Obuka za rukovanje GPS-om i primjena GIS alata, kojoj su nazočili inženjeri šumarstva.

Pet kilometara od grada Drvara nalazi se izvor rijeke Bastašice. Bastašica izvire u selu Bastasi i ima kratak tok, dug oko jedan kilometar.