Apelujemo da građani budu oprezni, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne ostavljaju je upaljenu, bez nadzora, te da se odgovorno ponašaju prema prirodi!!!

U periodu od 19.10. - 11.11.2016. godine na području ŠGP "Drvarsko" izvršeno je pošumljavanje na površinama koje su predviđene u planu gospodarenja za 2016. godinu.

U sklopu akcije ''Let's Do It - milion sadnica za jedan dan'' Šumarija Drvar je u suradnji sa Srednjom školom "Drvar" izvršila pošumljavanje na G.J. "Osječenica - Drvar". Tom prilikom zasađeno je ukupno 500 sadnica bijelog bora (Pinus sylvestris).

U proteklih par mjeseci izvršeno obnavljanje granica lovišta, sanacija polomljenih feromonskih klopki, te prikupljanje odbačenih guma nesavjesnih vozača...