Pošumljavanje 2016. godine

Autor: {author}, Pregledano: 1711, Objavljeno 30.11.2016., Kategorija Novosti

U periodu od 19.10. - 11.11.2016. godine na području ŠGP "Drvarsko" izvršeno je pošumljavanje na površinama koje su predviđene u planu gospodarenja za 2016. godinu. Pošumljavanje je obavljeno u dvije faze. 

U prvoj fazi izvršeno je popunjavanje prirodnog podmlatka u visokim šumama u odjelima 28/2 i 48 na G.J. "Klekovača - Drvar", te u odjelima 3, 8, 51, 82 i 93 na G.J. "Klekovača - Repovac". Popunjavanje je izvršeno sadnjom sadnica jele (Abies alba), osim u odjelima 3 i 8 gdje je sađen gorski javor (Acer pseudoplatanus).

U drugoj fazi izvršeno je pošumljavanje goleti u odjelima 129 i 130 na G.J. "Jadovnik - Drvar", lokalitet "Motike". Pošumljavanje je izvršeno sadnjom sadnica bijelog bora (Pinus sylvestris) i crnog bora (Pinus nigra). Zasađeno je ukupno 30 000 sadnica, 15 000 sadnica bijelog i 15 000 sadnica crnog bora na ukupnoj površini od 10 ha. Radi se o jednoj površini koja je podijeljena između dva navedena odjela.


U nastavku ćemo prikazati nekoliko slika sa terena...


20161027_100717.jpg 20161104_091424.jpg 20161111_091510.jpg 20161104_091413.jpg 20161027_102933.jpg