Požari!!!

Autor: {author}, Pregledano: 1321, Objavljeno 28.08.2017., Kategorija Obavijesti

Dana 17.08.2017.godine u popodnevnim satima uočeno je pojavljivanje dima na području G.J. ,,Jadovnik–Drvar“. Istog dana radnici Šumarije Drvar su izašli na teren s ciljem da se napravi plan gašenja požara. Međutim, obilaskom terena bilo je jasno da se dim pojavljuje na području  koje jeprekriveno minama, a uz to i na, za čovjeka, nepristupačnim terenima. Stoga je bilo jasno da se požar može gasiti jedino iz zraka.

Narednog dana,18.08.2017. godine, u jutarnjim satima o nastaloj situaciji smo obavijestili Službu za uzgoj i zaštitu šuma, te smo u dogovoru s njima započeli pregovore sa zapovjednikom CZ F BiH oko angažovanja helikoptera OS Bih.

U subotu,19.08.2017. godine helikopter je došao na lice mjesta i odmah počeo sa gašenjem požara koje je nastavljeno i narednog dana. Na snimcima iz helikoptera vidi se da je požar zahvatio krošnje stabala kao i da se požar širi podzemno. U nedjelju u popodnevnim satima požar je samo djelimično stavljen pod kontrolu, a helikopter je otišao na ugroženija područja.

Dana 23.08.2017.godine sa porastom temperature zraka ponovno je došlo do aktiviranja požara na istom mjestu. Zbog toga smo i dalje u kontaktu sa CZ oko ponovnog angažovanja helikoptera. Međutim, zbog postojanja ugroženijih područja ostaje nam samo da se nadamo atmosferskim padavinama koje jedine mogu ugasiti ovaj požar.

Od juče je aktuelan požar na Šljemenima u G.J.,,Klekovača-Drvar“ koji pokušavamo lokalizovati. Sva proizvodnja je obustavljena i svi radnici šumarije su raspoređeni na gašenje požara. Takođe, opet je angažovan helikopter za ispomoć zbog nepristupanih terena.

Molimo građane i da ukoliko primjete pojavu požara o istom obavijeste mjerodavne institucije!!!

Apelujemo da građani budu oprezni, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne ostavljaju je upaljenu, bez nadzora, te da se odgovorno ponašaju prema prirodi!!!