Dodatna prehrana divljači u Lovištu „ Klekovača“

Autor: {author}, Pregledano: 215, Objavljeno 15.02.2019., Kategorija Novosti

Tijekom mjeseca siječnja pale su velike količine snijega u našem lovištu „Klekovača“. Zbog velike količine snijega  pristupilo se dodatnoj prehrani divljači, kako nam nalaže i zakon o lovstvu. Pravilnom prehranom bitno se mogu poboljšati uvjeti za preživljavanje divljači u zimskom razdoblju i smanjiti štete na šumskim sastojinama. Lovočuvar i lovnik šumarije Drvar su tijekom hladnih siječanjskih  dana iznosili kukuruz u zrnu  i izlagali na mjesta gdje se divljač obično zadržava, u lovištu do kojeg su se uspjeli probiti uslijed velikog snježnog pokrivača.