Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz šumarije i vijesti vezane uz šumariju.

Dana 11.06.2019. godine ŠGD „Hercegbosanske šume“, Šumarija Drvar organiziralo je jednodnevni edukativni izlet na planinu Klekovaču, za učenike šestog razreda OŠ Drvar.

U sali za sastanke Šumarije Drvar u petak, 10.05.2019.godine, održana je prezentacija na temu Obuka za rukovanje GPS-om i primjena GIS alata, kojoj su nazočili inženjeri šumarstva.

Pet kilometara od grada Drvara nalazi se izvor rijeke Bastašice. Bastašica izvire u selu Bastasi i ima kratak tok, dug oko jedan kilometar.

Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Šumarije Drvar održan je radni sastanak na temu protupožarne zaštite.

Zbog velike količine snijega pristupilo se dodatnoj prehrani divljači, kako nam nalaže i zakon o lovstvu. Pravilnom prehranom bitno se mogu poboljšati uvjeti za preživljavanje divljači

Nadajmo se da će uskoro lovište s ovakvim potencijalom biti prepoznato od strane domaćih i stranih lovnih turista i koje će im pružiti nezaboravne lovačke doživljaje koje će pamtiti cijeli život.

U periodu od 19.10. - 11.11.2016. godine na području ŠGP "Drvarsko" izvršeno je pošumljavanje na površinama koje su predviđene u planu gospodarenja za 2016. godinu.

U sklopu akcije ''Let's Do It - milion sadnica za jedan dan'' Šumarija Drvar je u suradnji sa Srednjom školom "Drvar" izvršila pošumljavanje na G.J. "Osječenica - Drvar". Tom prilikom zasađeno je ukupno 500 sadnica bijelog bora (Pinus sylvestris).

U prostorijama Šumarije Drvar dana 06.05.2016 u 11 sati održana je obuka projektanata za pravilno rukovanje GPS-om i primjenu GIS alata.

U šumariji Drvar u toku su poslovi na realizaciji projekta izrade zapreminskih i sortimentnih tablica...

Usvojena nova Šumsko privredna osnova za ŠPP "Drvarsko"...

U ponedeljak, 03.02.2014.godine, u prostorijama šumarije Drvar, održana je javna rasprava na temu izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti na području kojim gazduje šumarija Drvar...

Akcija sadnje drveća u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”

U saradnji sa lokalnom zajednicom izvršena priprema površine za pošumljavanje...

Dana 31.05.2013. godine (petak), u prostorijama šumarije Drvar održana javna rasprava na temu šuma visoke zaštitne vrijednosti na području opštine Drvar ...