Uzgoj i zaštita
Lovstvo
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:6187
Plan sječa 2014
Gazdinska jedinica  Odjel Četinari Lišćari Ukupno
''Osječenica-Drvar'' 24/2 2054 1734 3788
25 2267 2716 4983
26 2255 2780 5035
''Klekovača-Drvar'' 28/1 4743 805 5548
28/2 4337 978 5315
33 472 701 1173
50 3631 1263 4894
57/1 4241 629 4870
''Klekovača-Repovac'' 2 552 39 591
17 2488 1360 3848
18 1763 838 2601
31 422 947 1369
35 8952 1970 10922
75 3370 1307 4677
97 8341 3054 11395
98 4067 1880 5947
101 5025 1016 6041
125 4027 2701 6728
''Jadovnik-Drvar'' 13 0 4744 4744
20A 0 2516 2516
152 1707 1138 2845
SUMA   64714 35116 99830

Planirane mase su iskazane u krupnom drvetu (m3)