Šumarija Glamoč
Uzgoj i zaštita
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?

Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:9227
Prezentacija do sada urađenog deminiranja na projektu MSP: Mliništa-Paripovac

Autor: {author}, Pregledano: 804, Objavljeno 17.11.2017., Kategorija Novosti

U prostorijama šumarije Glamoč 13.11.2017. godine održana je prezentacija do sada urađenog deminiranja na projektu PSP: Mliništa-Paripovac. Izvršena je analiza miniranih površina na području kojim gospodari šumarija Glamoč: 4549 ha visoke šume, 761 ha izdanačke šume, 17 ha šibljaci, 2113 goleti i 1515 neproduktivne površine. Zaliha drvne mase na miniranim površinama je cca 1 500 000 m3, sa godišnjim prirastom od 26 000 m3, sa potencijalnim obimom sječa na tim površinama od cca 320 000 m3. Izvršena je prezentacija postupka deminiranja od strane BH MAC i izvođača radova na deminiranju "Provita" i udruga "Pazi mine", prema projektu je predviđeno deminiranje u 9 odjela ukupne površine 684,91 ha, čime bi se oslobodila drvna zaliha od cca 260 000 m3. Realizacija projekta je počela 18.10.2017. godine a planirano je da se radovi na deminiranju završe do 15.07.2018. godine. Realizacijom ovog projekta oslobodila bi se površina od 16,02 % od ukupne minirane površine na području Glamoča.
Pretraga

Prijava korisnika
Korisnik:
Lozinka: