Šumarija Glamoč
Uzgoj i zaštita
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?

Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:9227
Vijesti u kategoriji: Novosti
Novosti iz šumarije i vijesti vezane uz šumariju.

U utorak 24.07.2018. godine održan je sastanak sa izvođačima radova u šumariji Glamoč, na temu "Informiranje izvođača radova o nastupajućoj FSC reviziji i druge aktualne teme vezane za proizvodnju".

Nova zgrada Šumarije Glamoč useljena je početkom godine. Dolaskom lijepog vremena došlo je i vrijeme uređenja prilaza. Ovih dana traju radovi na uređivanju okoline zgrade. Postavljaju se trotoari, asfaltira prilazna ulica, uređuje parking.

Dana 13.06.2018.godine izvršen je obilazak pošumljene površine na predjelu Obljaj, G.J. Bunarić, odjeli 140 i 141, pošumljavanje je vršeno u travnju 2018 godine.

U tijeku je deminiranje na području Općine Glamoč, G.J. Mliništa-Paripovac, na potezu Laškovica-Kurjakuša-Gradina-Petrekuša-Bajića kosa-Turska kosa-Zabidol-Kačarev gaj.

Edukacije "Klasiranje i krojenje drvnih sortimenata" i "Greške drveta četinara i lišćara" održane su u prostorijama šumarije Glamoč 07.02.2018. godine.

Glamočka Šumarija dugo je čekala novu zgradu. Podstanarski odnos sa bolnicom je trebao davno isteći.

Prema planu edukacije za 2015. godinu održana je obuka (07.10.2015.) na temu "Digitalna kartografija" i "Rad sa GPS-om".

Održana obuka na temu: Zaštita od požara, izvještaj za sezonu 2014. godine.

Održana javna rasprava na temu "Zaštita vodo-zaštitnog područja Glamoč".

Prema planu edukacije iz 2013. godine održano je predavanje na temu "Gospodarenje u šumama visoke zaštitne vrijednosti ŠVZV".

Pretraga

Prijava korisnika
Korisnik:
Lozinka: