O FSC-u

ŠTO JE CERTIFICIRANJE GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA?

Certificiranje je relativno novi koncept unaprjeđenja kvalitete gospodarenja šumskim resursima koji se u potpunosti zasniva na principu dobrovoljnosti. Smisao bilo kojeg oblika certificiranja sastoji se u osiguravanju potvrde da je nešto (proizvod, usluga ili proces) urađeno na propisan način.

Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumjeva se procedura, u kojoj neovisna institucija za certificiranje izdaje poduzeću šumarstva pismenu potvrdu - certifikat, da su performanse gospodarenja koje se provode na određenom šumskom području, usklađene sa unaprijed definiranim, međunarodno priznatim standardima.

 

ŠTO SE POSTIŽE CERTIFICIRANJEM GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA?

Dva su ključna efekta koji se postižu certificiranjem gospodarenja šumskim resursima:

-         Unaprjeđenje performansi poslovanja, s ciljem dostizanja održivog gospodarenja šumskim resursima.

-         Povećanje konkurentskih sposobnosti poduzeća šumarstva kroz očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim i atraktivnim tržištima.

Pored navedenih efekata, certificiranjem se postiže transparentnost poslovanja šumarskih poduzeća i unaprjeđuju odnosi s javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama. Proizvodi koji potječu iz šuma u kojima su performanse gospodarenja certificirane kao održive, označavaju se na jedinstven i prepoznatljiv način tako da ih krajnji potrošači mogu uočiti, razlikovati i kupiti.

Šumsko gospodarsko društvo ¨HERCEGBOSANSKE ŠUME¨         se opredijelilo da na području organizacijskih jedinica uskladi sve aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja FSC (Forest Stewardship Council).

 

ŠTO JE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)?

FSC je međunarodno tijelo koje pojedinim institucijama za certificiranje daje dozvolu za izdavanje FSC certifikata i na taj način garantiraju autentičnost njihovih nalaza. Cilj FSC programa je da promovira ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje šumskim resursima. Certificiranje po FSC programu podrazumijeva zadovoljavanje unaprijed definiranih standarda održivog gospodarenja šumama. FSC standardi su  eksplicitno izraženi u formi principa i kriterija, čija primjena podrazumijeva poštivanje državnih i međunarodnih zakona i odredbi.

Kategorije vijesti
Toplije zime u Kupresu su:

U lovištu Šumarije ovog proljeća
se organizira lov i foto-lov na
medvjeda, vuka i velikog
tetrijeba. Za više informacija
kliknuti na sliku iznad.

Radovi i članci

FSC certifikacija šuma
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:30948