Šumske komunikacije

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8692

Plan je posaditi 50 miliona novih stabala kako bi se popunili najmanje šumoviti dijelovi Velike Britanije.

I ove godine djelatnici šumarije Livno su dali svoj doprinos u postavljanju božićne jelke.

16.11.2017.godine. održana je edukacija djelatnika šumarije Livno.

Podaci o proizvodnji drveta na globalnoj razini

Na temelju predmeta broj: 06-767/17 i inspekcijskog zapisnika broj: 018457 nudi se za fizička lica ogrijevno drvo bijelog bora po cijeni od 8 KM/m3 bez PDV-a. Roba na panju – količina bruto mase 158 m3 – lokacija –Tribanj.