Šumske komunikacije

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:8692
Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti šumarije javnosti o radovima, prodaji i slično.

Šumarija Livno će vršiti jesensko pošumljavanje u gospodarskoj jedinici Tribanj-Tušnica, te za potrebe tih radova planira angažirati do 70 privremenih radnika.

Na temelju predmeta broj: 06-767/17 i inspekcijskog zapisnika broj: 018457 nudi se za fizička lica ogrijevno drvo bijelog bora po cijeni od 8 KM/m3 bez PDV-a. Roba na panju – količina bruto mase 158 m3 – lokacija –Tribanj.

Zahvala

Požar koji smo primjetili na Dinari 22. srpnja 2017. godine koji se s područja Republike Hrvatske proširio na područje Hercegbosanske županije u noći s 24. na 25. srpanja, ni do danas nije u potpunosti ugašen.

Kronologija šumskog požara na G.J Troglav i području Vještić Gora Maglaj

Izvješće o šumskom požaru na lokalitetu Tribanj Tušnica.

Izvješće o šumskom požaru na lokalitetu Potočansko groblje.

Obavijest kupcima građanima

Javni poziv

Devastacija koju je prouzročio požar na odjelu Tribanj-Tušnica 81a- snimljeno iz zraka.

Dana 16.11.2016. godine u LovištuTroglav kojim gospodari ŠGD HB šume Šumarija Livno izvršen je odstrjel vuka (Canis lupus) sa čeke zatvoren tipa.

U ponedjeljak 17. listopada, u koliko vremenski uvjeti dozvole, započinje jesenjsko pošumljavanje.

Otvorena je sezona lova na šljuku šumsku koji spada u atraktivniji lov a posebno za strane lovce turiste.

Dežurna Ekipa za požare u vremenu 2.9. - 4.9.2016.god.

Dana 06.07.2013.god. izvršeno je postavljanje tabli za obilježavanje lovišta Troglav koje su predhodno uklonjene i uništene od nepoznatog počinitelja ili više njih.