Šumske komunikacije

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:0
Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti šumarije javnosti o radovima, prodaji i slično.

Zbog intenzivne potražnje za ogrjevnim drvetom i različite platežne moći za istim šumarija Livno za potrebe lokalnog stanovništva (fizička lica) vrši prodaju ogrjevnog drveta na panju.

Ovim putem obavještavamo sve kupce zainteresirane za nabavku ogrjeva da se za isti mogu prijaviti od 01.04.2019. godine. u prostorijama šumarije Livno.

Šumarija Livno će vršiti jesensko pošumljavanje u gospodarskoj jedinici Tribanj-Tušnica, te za potrebe tih radova planira angažirati do 70 privremenih radnika.

Na temelju predmeta broj: 06-767/17 i inspekcijskog zapisnika broj: 018457 nudi se za fizička lica ogrijevno drvo bijelog bora po cijeni od 8 KM/m3 bez PDV-a. Roba na panju – količina bruto mase 158 m3 – lokacija –Tribanj.

Zahvala

Požar koji smo primjetili na Dinari 22. srpnja 2017. godine koji se s područja Republike Hrvatske proširio na područje Hercegbosanske županije u noći s 24. na 25. srpanja, ni do danas nije u potpunosti ugašen.

Kronologija šumskog požara na G.J Troglav i području Vještić Gora Maglaj

Izvješće o šumskom požaru na lokalitetu Tribanj Tušnica.

Izvješće o šumskom požaru na lokalitetu Potočansko groblje.

Obavijest kupcima građanima

Javni poziv

Devastacija koju je prouzročio požar na odjelu Tribanj-Tušnica 81a- snimljeno iz zraka.

Dana 16.11.2016. godine u LovištuTroglav kojim gospodari ŠGD HB šume Šumarija Livno izvršen je odstrjel vuka (Canis lupus) sa čeke zatvoren tipa.

U ponedjeljak 17. listopada, u koliko vremenski uvjeti dozvole, započinje jesenjsko pošumljavanje.

Otvorena je sezona lova na šljuku šumsku koji spada u atraktivniji lov a posebno za strane lovce turiste.