13.12.2017. Pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2018. god. da nam dostave zahtjeve u kojima će navesti količine i vrste drvnih sortimenata za koje su zainteresirani.

01.12.2017. 01.12.2017. 28.11.2017.
28.11.2017. 24.11.2017. 16.10.2017.