31.08.2018. Auditori su 28. i 29. kolovoza bili u radnoj posjeti našem Društvu i obišli šumarije Drvar i Bosansko Grahovo u kojima su provjeravali usuglašenosti radova u našim šumama s FSC principima.

16.08.2018. 12.07.2018. 04.06.2018.
22.05.2018. 22.05.2018. 08.05.2018.