Tijek proizvodnje do 1. studenog 2017. godine

Pregledano: 1043, Objavljeno 24.11.2017., Kategorija Novosti

ŠGD „Hercegbosanske šume“ su u planu za 2017. godinu predvidjele da će biti posječeno i otpremljeno 456 500 m3 ukupne drvne mase. Uz velike napore cijelog Društva i izvođača do 1. studenog 2017.god. otpremljeno je 360,652.210 m3, a situacija po šumarijama izgleda ovako:

ŠUMARIJA:

OTPREMA

ŠUMARIJA BOS. GRAHOVO

47,466.01

ŠUMARIJA DRVAR

98,654.37

ŠUMARIJA GLAMOČ

124,871.37

ŠUMARIJA KUPRES

62,499.35

ŠUMARIJA LIVNO

9,970.17

ŠUMARIJA TOMISLAVGRAD

17,101.94

UKUPNO

360,652.210

 

Ove brojkesu približne onima u prošloj godini, s tim da realizacija sada ipak ide nešto sporije.

Razlozi kašnjenja su mnogobrojni, a ako krenemo od početka možemo vidjeti da su radovi u šumi počeli dosta kasno (tek 1. Svibnja) zbog promjene uprave i kasnije potpisivanih ugovora s izvođačima, zatim su proizvodnju dosta usporavali građevinski radovi (izgradnja putova, vlaka i sl.), a kao najveći od problema u vrijeme kada je proizvodnja trebala biti najveća valja spomenuti i požare koji su trajali gotovo cijelo ljeto, a u tom slučaju su djelatnici umjesto na proizvodnju, morali biti skoncentrirani isključivo na zaštitu šume od požara i gašenje istih.

Problemi u realizaciji su se javljali u borovim kulturama u šumarijama Livno i Tomislavgrad, ali se radi na njihovom rješavanju uvodeći nove tehnologije (harvester).

U odnosu naprošlu godinu, ove godine se možemo pohvaliti boljim klasama, a to možemo zahvaliti dobro urađenim sjekoredima, ali i ozbiljnijem radu ljudi na terenu.

proizvodnja_2017_1.jpg proizvodnja_2017_1.jpg

proizvodnja_2017_1.jpg proizvodnja_2017_1.jpg

proizvodnja_2017_1.jpg proizvodnja_2017_1.jpg

proizvodnja_2017_1.jpg proizvodnja_2017_1.jpg

proizvodnja_2017_1.jpg proizvodnja_2017_1.jpg

proizvodnja_2017_1.jpg proizvodnja_2017_1.jpg

proizvodnja_2017_1.jpg proizvodnja_2017_1.jpg

proizvodnja_2017_1.jpg proizvodnja_2017_1.jpg