Zajednički projekti ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa i ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres

Pregledano: 1296, Objavljeno 01.12.2017., Kategorija Novosti

U svrhu unaprjeđenja poslovne suradnje ŠPD"Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa sa ostalim šumsko gospodarskim društvima iz BiH, u četvrtak 23. studenog 2017. godine u Bosanskoj Krupi,  održan je zajednički sastanak ovog ŠPD-a sa ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres.  Predstavnici ova dva šumarska poduzeća, najveći dio sastanka posvetili su razmjeni iskustava oko pripreme i implementacije projekata sa naglaskom na projekte Europske unije. 

 

 Razgovarali su i o projektnim aktivnostima, ciljevima i rezultatima projekta „ Forest Eye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara“ financiranog od strane Europske unije, kroz instrument predpristupne pomoći (IPA) u okviru programa prekogranične suradnje.

 

Predstavnici Unsko-sanskih i  Hercegbosanskih šuma  razgovarali su i o novim mogućnostima upripremi i prijavljivanju projekata s naglaskom na zajedničke teme održivog gospodarenja šumama, kao i o projektu praćenja proizvodnje primjenom bar koda i GPS sistema u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. U sklopu ovog sastanka, projektanti  u ŠPD-u „Unsko sanske šume“ mr. Jasmin Mešić, dipl.ing. šumarstva i mr. Haris Koljić, dipl.ing. šumarstva,  priredili su i prezentaciju programa za praćenje proizvodnje šumskih drvnih sortimenata, koji su razvili za potrebe ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, a koji bi se mogao primjenjivati i u radu ostalih ŠPD/ŠGD u Bosni i Hercegovini.

 

Ovo je prvi sastanak ove vrste sa predstavnicima ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres, a kako navodi direktor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa mr.sci Haris Mešić, ovakav vid suradnje bit će nastavljen i u budućnosti. „Ovaj sastanak smo posvetili razmjeni iskustava oko pripreme, pisanja i implementacije projekata sa naglaskom na projekte Europske unije. Unsko-sanske šume će i u budućnosti surađivati sa svim šumsko gospodarskim društvima iz BiH , jer jedan od naših prioritetnih ciljeva je da apliciramo sa što većim brojem projekata iz oblasti šumarstva i ekologije koji bi bili usmjereni prema sredstvima Europske unije, predpristupnim fondovima i tako dalje.  Sada razgovaramo oko zajedničkog sudjelovanja u projektu praćenja proizvodnje primjenom bar koda i GPS sustava koji bi se u potpunosti primjenjivao za sve faze rada u šumarstvu po uzoru ne neke europske zemlje.“ Izjavio je mr.sci. Haris Mešić, direktor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa.


Izvor: ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bos. Krupa


dscf1791.jpg