Potpisani ugovori o raspodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša F BiH

Pregledano: 1091, Objavljeno 01.12.2017., Kategorija Novosti

Već nekoliko godina zaredom Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša realizira raspodjelu namjenskih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmet Hodžić, potpisao ugovore s 9 korisnika namjenskih sredstava, za ukupno 14 projekata koji su ispunili uvjete i kriterije Javnog poziva provedenog od strane resornog ministarstva u srpnju 2017. godine. 


 Riječ je o sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH koja su namijenjena za rješavanje aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji koja se ove godine odnose na upravljanje krutim otpadom i zaštitu kaptaža i izvorišta vodovodnih sustava. Sredstava su temeljem Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, te Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša raspodijeljena na 9 korisnika i 14 projekata koji su ispunili tražene uvjete. 

 Sklopljenim ugovorima je utvrđen iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata/programa, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze. 

Među navedenim, sklopljen je i ugovor sa ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres za prijavljeni i projekt odobren za sufinanciranje iz Lota I - Upravljanje otpadom: „Sanacija deponije Tušnica i njeno pošumljavanje“. 

 Prisutni su također informirani da će se u proračunu Hercegbosanske županije i za 2018. godinu osigurati i realizirati ova namjenska sredstva.

Izvor: Vlada Hercegbosanske županije