Obavijest o nabavi radova konkurentskim postupkom (21.2.2018.)

Pregledano: 369, Objavljeno 19.02.2018., Kategorija Javna nabava

Predmet nabave je izvođenje građevinskih radova:oznaka 45000000-7 Građevinski radovi;45247270-3Građevinski radovi na rezervoarima; 45332200-5Radovi instaliranja vodovodnih cijevi; 45262310-7 Armiranobetonski radovi.

ŠUMARIJA

LOKACIJA

VRSTA
RADOVA

JED.
MJ.

KOLIČINA

PLANIRANI POČETAK RADOVA

ROK ZAVRŠETKA RADOVA

PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA BEZ PDV-a

Livno

G.J. Golija odjeli: 48 i 87

G.J. Krug planina odjel: 49

Rekonstrukcija tri izvora

(Bunari, Korita i Begovača)

kom

1

01.05.2018.

60 radnih dana od uvođenja u posao

66.828,98KM


Ponude dostaviti do: 21.2.2018. god.