Obavljen je najavljeni izvanredni nadzor Hercegbosanskih šuma prema FSC certifikatu

Pregledano: 666, Objavljeno 26.10.2018., Kategorija Novosti

Izvanrednim vrednovanjem koje je održano 25. 10. 2018. godine utvrđeno je da je riješen Zahtjev za velikom korektivnom mjerom koji se odnosio na korištenje zaštitne opreme. Također je procijenjeno da su ispunjena i dva Zahtjeva za malim korektivnim mjerama vezano za korištenje FSC loga te minimiziranje negativnih utjecaja u praksi gospodarenja šumskim resursima.   

Ispunjavanjem tih uvjeta Hercegbosanske šume su uspješno zadržale FSC certifikat.

Izvanredan nadzor je izvršen  u dvjema šumarijama u kojima je prilikom prošla dva redovna nadzora pronađena spomenuta velika nesukladnost. Nadzor su izvršili FSC certifikator Milan Toth u Šumariji Glamoč i auditor Stevan Stančić u Šumariji Drvar. U šumarijama je pregledavana dokumentacija vezana uz provođenje Akcijskog plana za zatvaranja velike nesukladnosti po FSC principu 4.2.7 te dokumentacija kojom je dokazano otklanjanje male nesukladnosti koja se odnosila na ispravno korištenje FSC znaka u otpremnim iskazima za nedrvne šumske proizvode i sadni materijal. Nakon toga, nadzor se nastavio u onim odjelima gdje su radovi u tijeku, a koje su auditori sami odabrali.  Terenskom provjerom utvrđeno je  ispravno nošenje zaštitne opreme te da je minimiziran  negativan utjecaj koji se odnosio na prolijevanje naftnih derivata u šumi i na šumsko tlo.

 Završni sastanak je održan u Edukativno informacijskom centru Homaru, Glamoč. 

Hercegbosanske šume se ovim putem zahvaljuju svojim djelatnicima koji su sudjelovali u provedbi gore spomenutog Akcijskog plana, svim zaposlenicima, županijskoj Inspekciji rada i zaštite na radu, izvođačima radova i kupcima na uspješnoj suradnji te želimo naglasiti kako ćemo i dalje nastaviti s aktivnostima za očuvanje FCS certifikata i općenito poboljšanje našeg poslovanja.