Održan radni sastanak Šumarija i Službe za uređivanje

Pregledano: 501, Objavljeno 13.02.2019., Kategorija Novosti

U dvorani za sastanke ŠGD Hercegbosanske šume jučer je, 12. veljače 2019. godine, održan radni sastanak kojem su nazočili Izvršni direktor za šumarstvo, David Mijoč, šef Službe za uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma, Marijan Lozančić i pomoćnici upravitelja Šumarija za uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma. 

Radni sastanak otvorio je Izvršni direktor David Mijoč rekavši kako je pred službom i Šumarijama puno posla, te da će se ove godine krenuti s izradom jedinstvene aplikacije za projekte biotehničkih mjera a u sklopu baze podataka poduzeća koja je već dijelom izrađena

Nakon uvodnog dijela rukovoditelj, Marijan Lozančić iznio je plan rada Službe za uređivanje šuma za 2019. godinu s naglaskom na još konkretniju suradnju s pomoćnicima i istaknuo plan terenskog obilaska po Šumarijama.

Pomoćnici za uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma iznijeli su osvrt na poslovnu 2018. godinu, te plan rada za 2019. godinu kao i trenutnu problematiku po pitanju uređivanja šuma na području svojih Šumarija.

Tijekom sastanka za prisutne održane su i dvije prezentacije. Prezentaciju pod nazivom „Problemi vezani uz granice privatnih i državnih šuma : Uzroci i riješenja“ održala je Marina Mijoč mag.ing.geodezije, stručni suradnik za geodetske poslove u Službi za uređivanje šuma. Također je održana i prezentacija „Jedinstvena baza podataka“ koju je predstavio Ivica Tičinović, programer.

Zaključeno je da će u narednom periodu Izvršni direkor za šumarstvo i Služba za uređivanje šuma obići Šumarije po pitanju problematike s aspekta Uređivanja šuma, te kako bi se detaljno definirala  priprema proizvodnje. Dogovoreno je da će se obuka za rad u Q-GIS programu i prikupljanje elemenata  za proces vektorizacije obavit paralelno u sklopu obilaska Šumarija.

Tijekom sastanka dogovoreno je da će se u koordinaciji sa Šumarijama usvojiti potrebna dokumentacija kao podloga za izradu jedinstvene aplikacije za izvedbene projekte.

Također je zaključeno da Šumarije do 1.ožujka tekuće godine trebaju dostaviti „Evidenciju šuma za 2019. godinu“ po obrascima i naputcima Nadležnog ministarstva te će analizirati i prepraviti uočene greške u ovim dokumentima  iz prethodnih godina.