Radni sastanak Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH

Pregledano: 410, Objavljeno 06.03.2019., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Datum: 06.03.2019.god

Mjesto: Donji Vakuf

 

Z A P I S N I K

 

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Sastanak je održan 05.03.2019.god. (utorak) u Donjem Vakufu, s početkom u 11 h, u prostorijama Direkcije ŠPD Šume Središnje Bosne.

Sjednici su prisustvovali:

1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik Upravnog Odbora HŠD FBiH

2. Jozo Lozančić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Skupštine HŠD FBiH

3. Davor Mioč, ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

5. Nedo Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH

6. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- Član Upravnog OdboraHŠD FBiH

7. Ivan Raič, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH

8. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

9. Albert Kokić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD FBiH

10. Slavica Perlić, dipl.ing.šum. – Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH

11. Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD FBiH

12. Branka Stojkić, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD FBiH

13. Marija Zadro, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD FBiH

14. Robert Primorac, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD FBiH

15. Marko Vrgoč, ing.prom.- Povjerenik HŠD FBiH


Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r ed

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
  2. Izvješće o radu HŠD FBiH za 2018. god. (Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2018.god, bilanca uspjeha na dan 31.12.2018.god., izvješće o gotovinskim tokovima za 2018.god.)
  3. Izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju HŠD FBiH za 2018.god.
  4. Program rada HŠD FBiH za 2019.god.
  5. Financijski plan  prihoda i rashoda HŠD FBiH za 2019. god.
  6. Razno.

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD FBiH Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

 

2. Izvješće o radu HŠD FBiH za 2018. god. (Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2018.god, bilanca uspjeha na dan 31.12.2018.god., izvješće o gotovinskim tokovima za 2018.god.)

Predsjednik HŠD FBiH Petar Gelo je pojasnio izvješće o radu HŠD po tabelama, kako i gdje su se trošila sredstva HŠD FBiH, malo o ekskurziji u Dubrovnik itd.

Tajnik Marko Zorić je podnio izvješće o članstvu, te je kazao da je zaključno sa 31.12.2018.god broj članova bio 272, a s današnjim datumom je taj broj narastao na 288.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

3. Izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju HŠD FBiH za 2018.god.

Predsjednik Nadzornog Odbora Albert Kokić je podnio izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju za 2018.god , te je kazao da su ukupni prihodi HŠD FBiH u 2018 godini iznosili 19 010,58 KM, a rashodi za isto razdoblje 17 136,00 KM.

Ostvaren  je višak prihoda nad rashodima u iznosu od  1874,58 KM, te je zaključio da je HŠDFBiH u 2018.godini poslovalo pozitivno i bilo likvidno.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

4. Program rada HŠD FBiH za 2019.god.

Predsjednik Petar Gelo je iznio plan rada HŠD FBiH za 2019.god., u kojemu je bitno naglasiti održavanje redovne Skupštine,  održavanje konstantnih sjednica Upravnog i Nadzornog Odbora, te ponovno pokušati organizirati stručno-edukativnu ekskurziju.

Prisutni su iznosili mišljenja o sljedećoj destinaciji te ekskurzije, te su zaključili da će vjerojatno biti Crna Gora, ali da će se održati još poneki sastanak na tu temu.

Zadužen je predsjednik Petar Gelo da obavi razgovore i ostvari kontakte kako bi HŠD sudjelovalo u radu HNS-a kada su u pitanju šumarske teme.

Također je zadužen predsjednik da  kupi zastavu HŠD FBiH zasvaku veću podružnicu HŠD i jednu koju ćemo nositi na skupove, prezentacije itd. To su ukupno 4 zastave, a pošto već imamo 2 trebalo bi kupiti još 2.

Predsjednik će obaviti razgovore sa pojedinim stručnjacima u šumarstvu, koji će svojim zaslugama dobiti počasno članstvo u HŠD FBiH.

Predsjednik će stupiti u kontakt  i nabaviti nekoliko knjiga˝Ekologija u šumarstvu˝ autora Branimira Prpića.

Četvrta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

5. Financijski plan  prihoda i rashoda HŠD FBiH za 2019. god.

Predsjednik je pročitao i pojasnio tabele planiranih prihoda i rashoda za 2019 god.

Planirani prihodi su  20 902 KM,  a rashodi bi trebali iznositi 20 880 KM.

Peta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

6. Razno

Pošto je u mirovinu otišao kolega Jozo Lozančić koji je obavljao posao povjerenika podružnice Direkcije Kupres, predsjednik Petar Gelo je za to mjesto predložio Marka Vrgoča, ing.prom., iz Kupresa, i prijedlog je usvojen jednoglasno.

Prisutni su malo raspravljali o Federalnom zakonu o šumama, koji je trebao biti usvojen, ali još nije.

Također Petar Gelo je ponovio amandmane koje je slao ispred HŠD FBiH u izradi tog zakona.

 

Radni sastanak je završio u 13 h.

                                                                                                                                       Tajnik HŠD FBiH

Marko Zorić, mag.nov.