Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (23.09.2019.)

Licitacija će se održati 11.rujna. 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 04.rujna. 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 2. rujna 2019. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 30. kolovoza 2019. godine (petak) .

Licitacija će se održati 21. kolovoza 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 20. kolovoza 2019. godine (utorak). 2. Predmet licitacije

Licitacija će se održati 6. kolovoza 2019. godine (utorak).

Licitacija će se održati 22.srpnja. 2019. godine ( ponedjeljak).

Javno nadmetanje će se održati 12.07.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.
12 3 4 »
Stranica: 1 od 20