Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će se održati 30.siječnja 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 29. siječnja 2019. godine (utorak)

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja organizacijske jedinice: R.J. Rasadnik Pržine sa sjedištem u Bosanskom Grahovu.

Licitacija će se održati 29. studenog. 2018. godine ( četvrtak).

Licitacija će se održati 23. studenoga. 2018. godine ( petak ).

Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (14.11.2018.)

Licitacija će se održati 15. studenoga. 2018. godine ( četvrtak ).Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi.

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Licitacija će se održati 31. listopada 2018. godine (srijeda).
12 3 4 »
Stranica: 1 od 19