Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će se održati 13. rujna. 2018. godine (četvrtak).

Licitacija će se održati 31.kolovoza. 2018. godine (petak).

Licitacija će se održati 09.srpnja. 2018. godine ( ponedjeljak ).

Licitacija će se održati 04. lipnja. 2018. godine (ponedjeljak).

Licitacija će biti 22. svinja 2018. godine (utorak).

Javno nadmetanje će se održati 17.05.2018. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će biti 17. travnja 2018. godine (utorak).

Licitacija će se održati 14.ožujka. 2018. godine ( srijeda ).

Licitacija će biti 02.ožujka. 2018. godine ( petak ).

Licitacija će biti 20.prosinac 2017. godine (srijeda).
12 3 4 »
Stranica: 1 od 17