Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će se održati 22.srpnja. 2019. godine ( ponedjeljak).

Javno nadmetanje će se održati 12.07.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Javno nadmetanje će se održati 26.06.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 31. svibnja 2019. godine (petak).

Javno nadmetanje će se održati 06.06.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 30.siječnja 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 29. siječnja 2019. godine (utorak)

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja organizacijske jedinice: R.J. Rasadnik Pržine sa sjedištem u Bosanskom Grahovu.

Licitacija će se održati 29. studenog. 2018. godine ( četvrtak).
12 3 4 »
Stranica: 1 od 19