Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će se održati 23. studenoga. 2018. godine ( petak ).

Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (14.11.2018.)

Licitacija će se održati 15. studenoga. 2018. godine ( četvrtak ).Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi.

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Licitacija će se održati 31. listopada 2018. godine (srijeda).

Javno nadmetanje će se održati 06.11.2018. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 15. listopada. 2018. godine ( ponedjeljak).

Licitacija će se održati 01. listopada. 2018. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 13. rujna. 2018. godine (četvrtak).
« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 19