Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Predmet licitacije je deklasirano celulozno drvno j/s. Mjesto prodaje je Šumarija Drvar, G.J. Klekovača Repovac.

Objava pitanja i odgovora na pitanja pristigla u pisanom obliku do 05.10.2015. god. za natječaj po proceduri "Natjecateljski pregovarački postupak" ForestEye WKS-7-2015.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti pretprodaja na panju bukva. Mjesto prodaje je šumarija Bos. Grahovo.

Dana 29.09.2015. god., u prostorijama Direkcije, Splitska bb, Kupres, održan je informativni sastanak sa potencijalnim ponuđačima u cilju upoznavanja istih sa uvjetima natječaja ForestEye WKS-7-2015.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti - pretprodaja na panju (bukva, crni bor / jasika). Mjesta prodaje su šumarije Bos. Grahovo i Tomislavgrad.

Detaljne informacije se mogu pronaći u natječajnoj dokumentaciji. Detailed information can be found in the tender documentation.

Predmet licitacijsu su svi drvni sortimenti - pretprodaja na panju, deklasirani ogrjev i deklasirano celulozno drvno j/s. Mjesto prodaj je šumarija Bos. Grahovo.

Predmet natječaja su sljedeća osnovna sredstva - motorna vozila. Javno nadmetanje će se održati 30.09.2015. u sali za sastanke Direkcije sa početkom u 11:00 sati.

Predmet prodaje su svi drvni sortimenti - pretprodaja na panju (bukva, crni bor) i deklasirani ogrjev bukva. Mjesta prodaje su šumarije Bos. Grahovo, Tomislavgrad i Livno.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti i deklasirani ogrjev. Mjesta prodaje su šumarije B. Grahovo, Kupres i Tomislavgrad.
« 4 5 6 78 9 10 »
Stranica: 7 od 19