Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Predmet natječaja su sljedeća osnovna sredstva - motorna vozila. Javno nadmetanje će se održati 30.09.2015. u sali za sastanke Direkcije sa početkom u 11:00 sati.

Predmet prodaje su svi drvni sortimenti - pretprodaja na panju (bukva, crni bor) i deklasirani ogrjev bukva. Mjesta prodaje su šumarije Bos. Grahovo, Tomislavgrad i Livno.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti i deklasirani ogrjev. Mjesta prodaje su šumarije B. Grahovo, Kupres i Tomislavgrad.

Predmet licitacije je 9 lovačkih karabina M-70 Crvena zastava kalibra 8x57. Zainteresirani za javno nadmetanje moraju imati odobrenje za nabavljanje oružja nadležne policijske postaje. Licitacija će biti održana 12.09.2015 u šumariji Tomislavgrad

Predmet natječaja su sljedeća osnovna sredstva - motorna vozila. Javno nadmetanje će se održati 03.09.2015. u sali za sastanke Direkcije sa početkom u 11:00 sati.

Predmet licitacije su: svi drvni sortimenti (bukva), deklasirani ogrjev, deklasirano celulozno drvo j/s. Mjesta prodaje su šumarije Bos. Grahovo i Glamoč.

Predmet natječaja su sljedeća osnovna sredstva - motorna vozila. Javno nadmetanje će se održati 04.08.2015. u sali za sastanke Direkcije sa početkom u 11:00 sati.

Predmet licitacije su: svi drvni sortimenti (j/s i bukva), deklasirano celulozno drvo, trupci j/s, deklasirani ogrjev i deklasirani trupci. Mjesta prodaje su šumarije Glamoč i Drvar.

Predmet licitacije je 9 lovačkih karabina M-70 Crvena zastava kalibra 8x57. Zainteresirani za javno nadmetanje moraju imati odobrenje za nabavljanje oružja nadležne policijske postaje. Licitacija će biti održana 27.07.2015 u šumariji Tomislavgrad.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti - pretprodaja na panju (bukva, j/s), te deklasirano celulozno drvo (j/s). Mjesta prodaje su šumarije Tomislavgrad i Drvar.
« 5 6 7 89 10 11 »
Stranica: 8 od 20