Vijesti u kategoriji: Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.

Licitacija će se održati 21. kolovoza 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 20. kolovoza 2019. godine (utorak). 2. Predmet licitacije

Licitacija će se održati 6. kolovoza 2019. godine (utorak).

Licitacija će se održati 22.srpnja. 2019. godine ( ponedjeljak).

Javno nadmetanje će se održati 12.07.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Javno nadmetanje će se održati 26.06.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 31. svibnja 2019. godine (petak).

Javno nadmetanje će se održati 06.06.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 30.siječnja 2019. godine (srijeda).
12 3 4 »
Stranica: 1 od 20