Vijesti u kategoriji: Javna nabava
Obavijest o javnoj nabavi.

Predmet nabave je izvođenje građevinskih radova:oznaka 45000000-7 Građevinski radovi;45247270-3Građevinski radovi na rezervoarima; 45332200-5Radovi instaliranja vodovodnih cijevi; 45262310-7 Armiranobetonski radovi.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

Datum otvaranja ponuda je 31.01.2018.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

redmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Predmet nabave je: sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata u Šumariji Bos. Grahovo, G.J. Gnjat Risovac, odjel 10.a.

Predmet nabave je nabava usluga osiguranja motornih vozila: oznaka 66514110-0; JRJN naziv predmeta nabavke: Osiguranje motornih vozila

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.
« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 22