Vijesti u kategoriji: Javna nabava
Obavijest o javnoj nabavi.

Predmet nabave je nabava usluga osiguranja motornih vozila: oznaka 66514110-0; JRJN naziv predmeta nabavke: Osiguranje motornih vozila

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Odluka o pokretanju postupka broj 01/254-1/17.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

OBAVIJEST O NABAVI 1101-1-1-35-3-32/17

Br. objave: 1101-1-1-37/17. Odluka o pokretanju postupka broj 01/348-1/17.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Obavijest o nabavi objavljena na Portalu javnih nabava dana 15.05.2017 godine, broj: 1101-1-1-31-3-29/17 Odluka o pokretanju postupka broj 01/1-235/17
« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 21