Vijesti u kategoriji: Javna nabava
Obavijest o javnoj nabavi.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Odluka o pokretanju postupka broj 01/254-1/17.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

OBAVIJEST O NABAVI 1101-1-1-35-3-32/17

Br. objave: 1101-1-1-37/17. Odluka o pokretanju postupka broj 01/348-1/17.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2017 godinu.

Obavijest o nabavi objavljena na Portalu javnih nabava dana 15.05.2017 godine, broj: 1101-1-1-31-3-29/17 Odluka o pokretanju postupka broj 01/1-235/17

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je: Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata,šumsko-uzgojni radovi.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je: Usluga šumsko-uzgojnih radova proreda u kulturama i sanitarnih sječa
« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 22