22.05.2018. Temeljem članka 7. d Statuta ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres i članka 8. stavak 4. Uredbe Vlade Hercegbosanske županije o općim uvjetima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Hercegbosanske žup

22.05.2018. 08.05.2018. 27.04.2018.
27.04.2018. 20.04.2018. 18.04.2018.