Šumarija Tomislavgrad
Pretraga
Uzgoj i zaštita
Čovjek i šuma
Zanimljivosti
Naše čeke

KARTE
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:0
Edukacija djelatnika Šumarije Tomislavgrad

Pregledano: 388, Objavljeno 12.04.2019., Kategorija Zanimljivosti

Šumarija Tomislavgrad u četvrtak je, 11.04.2019.godine u šumarskoj kući u Grlima održala edukaciju za djelatnike-primače.

Uvodnu riječ imao je upravitelj Ivan Petrović, koji je sve pozdravio i obratio im se s par prigodnih riječi. Prisutne je u par rečenica uveo u teme o kojima će se govoriti.

Prva dva izlaganja bila su ponovljene teme od prethodnih godina, dok su druga dva izlaganja bila nove teme koje se tiču sigurnosti na radu.

Prva tema bila je Greške drveta. Izlagač je bio Krešimir Jurič, dipl.ing.šum., koji je govorio o greškama i bolestima koje su prisutne na stablima.

Druga tema bila je Klasiranje drvnih sortimenata. Predavač je bio Vidoslav Matić, dipl.ing.šum., a prisutnima je pobliže objasnio o žicama drveta, vanjskim i unutarnjim značajkama drveta.

Treća tema pod nazivom Upute za rad na siguran način pri sječi i izradi drvnih sortimenata bila je jedna od novih tema. Nju je izlagao Ivan Stipić, dipl.ing.šum., te je primačima pojasnio njihove uloge i obveze na terenu koje se tiče sigurnosti na radu.

Četvrta, posljednja tema bila je Upute za rad na siguran način privlačenju i prijevozu drvnih sortimenata, a izlagač ove teme bila je Josipa Krstanović, mag.pol.. Ona je govorila o radnim procesima pri privlačenju i prijevozu drvnih sortimenata, te o obveznoj opremi strojeva i osobnoj zaštitnoj opremi radnika.

Nakon izloženih tema bilo je govora o problematici s kojom se na terenu svakodnevno susreću svi radnici u čijem je opisu posla terenski rad.
Vremenska prognoza

 

Priroda u Tomislavgradu

Prijava korisnika
Korisnik:
Lozinka: