Šumarija Tomislavgrad
Pretraga
Uzgoj i zaštita
Čovjek i šuma
Zanimljivosti
Naše čeke

KARTE
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:0
Pošumljavanje

Šumarija Tomislavgrad kontinuirano vrši pošumljavanje goleti. Zanimljivo je napomenuti da je pošumljavanje nije prekidno ni u zadnjem odbranbenom ratu. Samo u zadnjih 9 godina pošumljeno je 624 ha šumskih goleti. Od 2000 godine primjenjuje se metoda pošumljavanja u brazde prethodno izbrazdano dubine 40 -80 cm teškim buldožerom. Uspjeh pošumljavanja je neusporedivo veći nego klasičnim načinom. Ovu metodu je Šumarija Tomislavgrad prva primijenila u BIH.

 

Pošumljavanje po godinama od početka Šumsko gospodarske osnove (2011. godina) i dalje.


http://www.hbsume.ba/tomislavgrad/public/files/poumljavanje_po_godinama_2011_navie.xlsx


Pošumljena površina od 2001. do 2010..

http://www.hbsume.ba/tomislavgrad/public/files/poumljavanje_po_godinama.xls

 

Vremenska prognoza

 

Priroda u Tomislavgradu

Prijava korisnika
Korisnik:
Lozinka: