Sektor BiH

Prema službenim podacima šume i šumska zemljišta zauzimaju više od polovine kopnene teritorije Bosne i Hercegovine i kao najvažnija komponenta okoliša društvenoj zajednici kontinuirano osiguravaju višestruke sociološke, ekološke i ekonomske koristi.

Neupitna je važnost šumskih resursa za osiguranje preduvjeta za život u mnogim krajevima, a lokalne zajednice vrlo često svoj ekonomski razvoj baziraju na proizvodima i uslugama šume, kroz kreiranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo,ali i osiguranje financijske stabilnosti lokalnih administrativnih sustava. Postojanje raznovrsnih interesa u vezi šumskih resursa, koji su vrlo često suprotni i međusobno isključivi, nameće neophodnost poduzimanja mjera u cilju očuvanja ovog važnog resursa, unapređenja svih njegovih funkcija i osiguranja kontinuiteta produkcije šumskih proizvoda i usluga. Drvo kao primarni proizvod šumskih ekosistema predstavlja ekonomski najvrijedniji proizvod šume i nalazi široku primjenu u svim aspektima ljudskog djelovanja.

Ekonomski pokazatelji važnosti šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini pokazuju da ovi sektori značajno doprinose stvaranju vrijednosti u nacionalnoj privredi. Tako se udio šumarstva, sječe i pratećih uslužnih aktivnosti u bruto domaćem proizvodu Bosne i Hercegovine kreće u intervalu od 0,86 do 1,37% za period 2000. - 2014. godina.

Kada je riječ o izvozu proizvoda od drveta na inostrana tržišta šumarstvo i prerada drveta ostvaruju značajan suficit u trgovinskoj razmjeni i predstavljaju najznažajniji izvozno orijentiran sektor ekonomije Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da je u sektoru šumarstva na poslovima upravljanja i gospodarenja šumskim resursima angažirano više od 10 tisuća zaposlenih. 

Otvaranje

21.03.2024. 11:00


Program 2024.

21.03. (četvrtak)
11.00 - početak konferencije
14.00 - ručak
15.30 - nastavak programa
18.30 - završetak programa
19.30 - svečana večera
22.03. (petak)
08.30 - studijska posjeta (šuma i pilana)
11.00 - povratak u hotel
12.00 - polazak

Sponzori
ssspdp.jpg


nigos.jpg

jasminm.jpg

grube.jpg

reiffeisen.jpg

eimbhpal.jpg

mmforsttechnik.jpg

TvojCO2Projekt TvojCO2

Izračunajte svoj karbonski otisak i poduzmite akciju za zdravu okolinu

Pretraga
   ORGANIZATORI

   ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

   HRVATSKI DRVNI KLASTER


   SUORGANIZATORI
   POKROVITELJ
    

   ŠUMARSKI FAKULTET UNVERZITET U SARAJEVU

    

   UŠIT FBiH

    

   VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE