Obim sječa

Šumarija Kupres u 2016. godini planira posjeći 71 411 m2 bruto drvne mase, od čega na četinjače otpada 61 338 (jele i smreke 59 038 m3, bora 2300 m3), a na listače odnosno bukvu 10 173 m3.

 

Mjesto sječe

Sječa će se vršiti na slivu Prusačke rijeke, između planine Vučjak i Kiprovače.  Dalje, Lupoglava iznad Kukavičkog jezera, zatim u blizini sela Omar (kod Vukovskog polja!), Česta šuma i Donje gušće, Ravašnica (dio ispod Dragašice i Srednjeg brda), zatim između Malovana i Cincara – lokalitet Gavrin vrh- Steniti vrh- Srednji vrhovi. Od prijelaznih odjela (odjeli iz 2015. godine), radovi će se izvoditi na lokalitetima: Crna rijeka (Cincar), Kurljaj – Magarica. Prorede u kulturama će se raditi na Maloj Plazenici i Pogancu.

 

Vrijeme sječe

Sva sječa bi se trebala izvršiti u 2016. godini. Iz iskustva možemo reći da je najveći intenzitet radova u srpnju i kolovozu. Naravno, svaka godina je specifična, a izvršenje sječe uvelike ovisi, pored vremenskih prilika, i o dobro pripremljenom planu sječa.

 

Očekivani prihod

Planira se proizvesti oko 60 000 m3 neto drvne mase. Očekivani prihod od prodaje drvnih sortimenata je 5 263 634,00 KM.

 

Šumsko uzgojni radovi

Od šumsko uzgojnih radova važno je napomenuti da se planira izvršiti pošumljavanje na površini od oko 6 ha, zatim čišćenje kultura na površini od oko 5 ha. Također, izvršit će se sječe njege- prorede u izdanačkim šumama na Velikoj Plazenici i iznad sela Mušić gdje se planira opskrba lokalnog stanovništva ogrjevnim drvetom.

 

 

Sve ove stavke kao i  ostale planirane radove, plan investicija i dr., možete pogledati u Planu gospodarenja Šumarije Kupres za 2016. godinu.