U posljednjih nekoliko mjeseci, na Šumsko gospodarskom području „Kupreško“, pričinjene su znatne materijalne štete u vidu bespravnih sječa visoko vrijednih drvnih sortimenata, sadržanih u drvetu četinjača i listača. Radi se o područjima Duboka i Javorje, na kojima se bespravne sječe vrše već dugi niz godina (od 1996. godine) no u posljednje vrijeme su kulminirale.

Posječena roba se vozi u smjeru sela Ivica, Planinica i Bunta koja se nalaze na području općine Bugojno.

Kada se uzme u obzir dvadesetogodišnji period (1996. do danas), pričinjene su višemilijunske štete, a što najviše zabrinjava, pričinjene su štete u vidu narušavanja stabilnosti sastojina i stvaranje jezgri za žarišta potkornjaka, čime bi moglo doći u pitanje zdravstveno stanje šuma većeg dijela Šumsko gospodarskog područja Kupreško.

Do sada je bilo održano niz sastanaka po pitanju ove problematike na kojima su bile uključene sve nadležne institucije, od Federalne i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova, Kantonalne Uprave za šumarstvo i Šumarije Kupres.

Izrađen je međukantonalni akcijski plan, privremeno uspostavljen 24-satni nadzor, podnosile su se kaznene prijave od strane djelatnika Uprave za šumarstvo u suradnji s djelatnicima Šumarije Kupres, organizirale ophodnje po noći i sl., no unatoč svemu tome, problem se nije riješio iz jednog ključnog razloga: pilane u navedenim selima nisu stavljene pod kontrolu, sredstva rada počinitelja kaznenih djela su još uvijek u funkciji (zglobni traktori!), a većina počinitelja kaznenih djela nije sankcionirana.

Ostaje pitanje: kako je moguće da se tolike količine drveta od 1996 godine do danas (radi se o najmanje desetak tisuća kubika) posijeku, privuku do pilana, propilaju i transportiraju do krajnjeg korisnika, a da su počinitelji još uvijek na slobodi i štoviše, nastavljaju svoj posao bez većih prepreka?

O kakvim se štetama radi može se donekle vidjeti na sljedećim fotografijama: