Nakon potpisanog ugovora o nabavi Šumsko uzgojnih radova -indirektne konverzije šuma u odjelu 55, gospodarske jedinice Kupres, Šumarija Kupres, između naručilaca Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - PIU šumarstva i poljoprivrede i izvršitelja Šumsko gospodarsko društvo "Hercegbosasnske šume" d.o.o. Kupres, pristupilo se realizaciji radova na terenu.

Radi se o odjelu u kojemu su 60-ih godina vršene čiste sječena malim površinama u obliku pruga i krugova, na kojima je pošumljavana smrča. Cijeli odjel je podjeljen u 6 kategorija, tj. uzgojnih situacija što posao indirektne konverzije čini još kompliciranijim. Ova konverzija ima za cilj degradirane bukove panjače pretvoriti u viši uzgojni oblik odnosno u visoke mješovite šume bukve, jele i smrče, što je dosta mukotrpan i dugoročan posao za inženjera šumarstva.

Pored same konverzije šuma, planirana je izgradnjanadstrešnice kod potoka Kasamovac, izgradnja stazice uz potok te uređenje vrila Kasamovca. Također su planirane dvije hranilice za divljač.

Rok završetka projekta je kraj 2018. godine.

konverzija3.jpg
konverzija2.jpgkonverzija1.jpg