Pogledajte elaborat o divljači kojega je uredila lovnik Ivanka Sučić na linku: http://www.hbsume.ba/kupres/public/images/divlja_gp_kupreko.pdf