Zbog informiranja javnosti, posebno stanovnika Općine Kupres, iznosimo kratku informaciju o radu Šumarije Kupres u 2016. godini. Potpuna informacija će biti predstavljena Općinskom vijeću Kupres u 2017. godini, kako je to do sada i bila praksa.

kamion_tovari.jpg

Šumarija Kupres je u 2016. godini realizirala proizvodnju drvnih sortimenata u količini od oko 66 000 mšto je 110 % planirane proizvodnje. Ovaj podatak se odnosi na otpremu drvnih sortimenata, a ako to pretvorimo u kamione (uzevši u obzir da jedan kamion prosječno natovari 35 m3), onda možemo reći da je sa šumsko gopspodarskog područja Kupreško u 2016. godini izašlo nešto manje od 1900 kamiona s prikolicom.

Ono što je posebno obilježilo 2016. godinu je realizacija građevinskih radova i to ukupne vrijednosti 508 000 KM. Izgrađeno je 3,4 km novog puta, preko 10 km traktorskih putova, 5,8 km rekonstrukcije puta i otvaranje pozajmišta - iskop i drobljenje 2500 mmaterijala. U ove radove nije uključena vrijednost izvršenih radova u vlastitoj režiji gdje smo sanirali 40 km puta, izgradili protupožarni put u dužini od 1 km i traktorsku vlaku u dužini od 2 km. Izgrađena je i pješačka staza u dužini od 800 metara.

Doznačeno je 71 552 mbruto drvne mase za 2017. godinu. Taj posao su vrlo stručno i kvalitetno izvršili inženjeri šumarstva Šumarije Kupres.

Počela je realizacija projekta indirektne konverzije šuma kao poslijeratna novina u Šumariji Kupres.

Kao upravitelj Šumarije Kupres moram naglasiti da ništa ovo ne bi bilo moguće bez djelatnika Šumarije Kupres, mojih pomoćnika, revirnika, vođa primačkih grupa, primača i otpremača, doznačara, rampista, šumara, administrativnih djelatnika i podrške Uprave društva. Njihov odnos prema poslu i prema kolegama svakako je doprinio boljem rezultatu šumarije i stabilnijem kolektivu.  

ostaci_umarije.jpg

Slika: zgrada šumarije neposredno nakon rata.

Teška vremena su pred nama ali bila su i prošle godine. Svi glavu gore!

David Mijoč, upravitelj Šumarije Kupres