Ile Dumančić zvani Šindrija, nakon teške bolesti, u 54. godini života, preminuo je 15.12.2016. godine u Novom Marofu u Hrvatskoj. Dva dana nakon smrti, sahranjen je u Kupresu (groblje u Suhom Polju).

Djelatnik Šumarije Kupres od 01.08.2014. godine. Radio je na poslovima izrade šumskog i parkovskog mobilijara te na uređenju okoliša šumarske kuće u Ratkovinama.

Gotovo da nema čovjeka koji bi rekao lošu riječ protiv Šindrije. Uvijek nasmijan i spreman na šalu, vedrog pogleda na život, pokazujući neizmjernu predanost u pomoći drugima, Ile Dumančić Šindrija je ostavio neizbrisiv trag u našim sjećanjima. 

sindrija.jpg

Svjetlost vječna neka mu svijetli!