Dana 19.7.2017 god. u prostorijama Šumarije Kupres održan je sastanak koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC principima sa predstavnicima Šumarije Kupres na temu „ FSC ponovna recertifikacija 2017 god.“

Na sastanku je razmatrano i analizirano svih devet FSC principa pojedinačno kao i sva potrebna dokumentacija za pojedine principe (evidencije, registri i monitoring.) Isto tako su utvrđeni nedostatci pridržavanja principa te su predložene metode uklanjanja navedenih nedostataka kao i poboljšavanje cijelog gospodarenja šumama na području kojim gospodari Šumarija Kupres a koja je u skladu sa FSC principima.

U fokusu sastanka je bila tema primjena zaštitne opreme pri izvođenju radova u šumarstvu.

Na kraju sastanka se raspravljalo o važnosti zadržavanja FSC certifikata za poduzeće kako trenutno tako i u skoroj budućnosti.

fsc_sastanak_19.7.2017.jpg