Ako bi se kratko vratili u godinu iza nas i ocijenili da li je bila uspješna ili ne svakako bi se dalo zaključiti da je usprkos brojnim problemima i zastojima ona završila veoma uspješno za Šumariju Kupres odnosno poduzeće „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres u cjelini.


Ako pogledamo kronološki, već u ožujku pristupili smo čišćenju snijega sa šumskih prometnica kako bi otpočeo proces pripreme i realizacije proizvodnje u 2017. godini. Radovi na sječi, izradi i izvozu drvnih sortimenata počeli su u mjesecu travnju a građevinski radovi na izgradnji šumskih komunikacija potrajali su do mjeseca srpnja.  Nažalost, u mjesecu kolovozu došlo je do pojave većih šumskih požara koji su naštetili procesu proizvodnje jer su sve snage i djelatnici svakodnevno bili angažirani na šumskim požarištima što je potrajalo nekoliko tjedana.


Unatoč svemu, realizacija proizvodnje u Šumariji Kupres bila je zadovoljavajuća te se na kraju godine ukupno realiziralo 68 500 m³ drvnih sortimenata a Plan proizvodnje ispunjen je u potpunosti.  Poslije Domovinskog rata ovo je bila rekordna godina po količini proizvedenih drvnih sortimenata u Šumariji Kupres. Također, za 2018. godinu pripremljeno (doznačeno) je oko 73 000 m³ krupnog drva četinjača i listača.


Koncem kolovoza uspješno je završen proces recertificiranja šuma te je naše poduzeće zadržalo prestižni FSC certifikat i još jednom potvrdilo kvalitetu i kontinuitet u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem.
Što se tiče građevinskih radova u 2017. godini ukupno je izgrađeno  3,3 km novih kamionskih putova te 21,5 km traktorskih putova. Također, izgrađeno je i novih 4 km protupožarnog puta a sanirano je preko 50 km makadamskih putova od toga najviše u vlastitoj režiji. Značajan doprinos vlastitim građevinskim strojevima šumarija je dala deminerskim timovima koji rade na čišćenju minski sumnjivih površina na području Općine Kupres.


Naši sugrađani mogli su primijetiti da je šumarija očistila i uredila odmaralište na kupreškim vratima što je zasigurno doprinijelo boljoj turističkoj promidžbi našeg mjesta. Također, postavljen je značajan broj metalnih znakova na šumskim prometnicama na kojima su obilježeni svi važniji gospodarsko-turistički potencijali naše općine. U toku godine dosta truda i novčanih sredstava uloženo je u izgradnju i opremanje šumarske kuće u Ratkovinama gdje je nabavljen novi namještaj, završena nadstrešnica uz šumarsku kuću, riješeno pitanje vodoopskrbe a u toku je i proces elektrifikacije odnosno realizacija projekta dovođenja električne energije do samog lokaliteta.


U toku prošle godine značajan naglasak dan je i na zaštitu šuma te se ponovno uspostavio nadzor nad čuvanjem šuma od bespravnih sječa uspostavljanjem stalnih dežurstava na terenu a zabilježeni su i dobri rezultati u sprečavanju krivolova u lovištu Šumarije.


Od šumsko-uzgojnih radova najvažnije je spomenuti završeni projekt pošumljavanja goleti iznad sela Donji Malovan u kojem je ukupno pošumljeno oko 45 ha površine, a pošumljavanje su radili nezaposleni stanovnici Općine Kupres.
Sve navedene aktivnosti završene su na sreću bez značajnijih ozljeda na radu, uz svesrdno zalaganje čitavog kolektiva Šumarije. Ovim putem zahvaljujemo se svim kolegama i poslovnim partnerima na uspješnoj suradnji i želimo da se ista nastavi u jednakom duhu u 2018. godini.


Kako su navedeni radovi izgledali pogledajte u foto galeriji:

kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg kupres_2017_1.jpg