Dana 16.11.2016. godine u Lovištu Troglav kojim gospodari ŠGD HB šume Šumarija Livno izvršen je odstrjel vuka (Canis lupus) sa čeke zatvorenog tipa. Odstrjel vuka je izvršio lovac-gost Igor Šuklje iz Slovenije sa lovačkim karabinom Blaser R93lux kalibra 30-06. Lov se odvijao sukladno Zakonu o lovstvu FBiH i Pravilnika o reguliranju uvjeta pod kojima se može vršiti lov divljači te Godišnjem planu gospodarenja divljači u lovištu Troglav za 2016/2017.godinu. Za odstrijeljenu divljač služba za lovstvo je izdala svu potrebnu dokumentaciju te popratnica za divljač i trofejni list. Na zadovoljstvo lovca-gosta koji je posjetio naše lovište te imao sreće da odstrjeli vuka i obogati svoju kolekciju sa jednim vrijednim trofejom te na ovaj način prezentiramo naša lovišta u cilju povećanja interesa za lovni turizam u ŠGD HB šume d.o.o.Kupres.

                                                                  Lovnik Šumarije Livno

                                                                        Ivo Krezo

vuk1.jpg

vuk2.jpg